Kullanım Koşulları

1. "Rekid" web sitesi ve mobil uygulaması (kısaca "Rekid"), M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Ardıç Sok. No:9/1 34173 Güngören İstanbul adresinde mukim Diker Bilişim Teknoloji Gayrimenkul Danışmalık ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (kısaca “Diker Bilişim”) tarafından geliştirilmiş, profesyonel bir paylaşım ağıdır.

2. “Rekid Pro” mobil uygulamasını veya www.rekid.com adresini ziyaret eden “Kullanıcı”, “Üye” ve/veya ziyaretçiler bu kullanım koşullarını bütünüyle anlamış ve kabul etmiş sayılır. Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız lütfen “Rekid”i kullanmayınız.

3. Kullanım koşulları kapsamında
a) "Rekid", M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Ardıç Sok. No:9/1 34173 Güngören İstanbul adresinde mukim Diker Bilişim tarafından geliştirilen; “www."Rekid".com” alan adlı web sitesi ve ayrıca Android Market ile AppStore' da yer alan “"Rekid" Pro” isimli mobil uygulama üzerinden hizmet sunan profesyonel paylaşım ağını;
b) “Kullanıcı”, web veya mobil uygulama üzerinden "Rekid"e erişen gerçek ve tüzel kişileri;
c) “Üye”, İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda "Rekid"e üye olan ve "Rekid"de yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
d) “Veritabanı”, “Rekid” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Diker Bilişim'e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanını ifade eder.

4. Üye‘lik statüsünün kazanılması, “Üye” olmak isteyen "Kullanıcı"nın, "Rekid" de bulunan Üyelik formunu, gerçeğe uygun şekilde doldurarak üyelik başvurusunda bulunmasının ardından Üyelik başvurusunun "Rekid" tarafından değerlendirilerek kabul edilmesi üzerine gerçekleşir. Üye"lik hak ve yükümlülükleri sadece Üye’lik başvurusunda bulunan ve bu başvurusu kabul edilen gerçek veya tüzel kişi üzerinde doğar. Üye bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bir üçüncü kişiye devredemez. “Kullanıcı”, henüz “Üye” statüsünü kazanmış olmasa dahi, işbu metinde “Üye” için belirlenen yükümlülükler ve sorumluluklar “Kullanıcı” için de aynen geçerlidir.

5. “Üye”, “Rekid”i tamamen kendi isteği ve iradesi ile kullanmaktadır. Diker Bilişim; "Rekid" kapsamında sunulan hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağı, "Rekid"in veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da "Rekid"e bağlantı sağlanması ile belirli sonuçların elde edileceği veya iş başarısının kesin olarak artacağı hususlarında herhangi bir taahhüt vermemekte; "Rekid"in, yazılım ve içeriğinin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta; "Rekid" kapsamında bilgi iletiminde gecikme / başarısızlık / hata / kasıtsız ihmal veya kayıpların olması halinde sorunlu yanların giderileceği hususunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu bağlamda Diker Bilişim; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, "Rekid"in kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6. “Üye”, “Rekid” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

7. Kullanıcılar ve Üyeler “Rekid”i aşağıda yer alan kurallara uygun şekilde kullanmak durumundadır;
- Kullanıcı ve Üye; kendisi ile ilgili “Rekid” tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri tam doğru ve eksiksiz şekilde sunmakla yükümlüdür. “Üye”nin; kendisi ve mesleki niteliği ile ilgili bilgi ve belgeleri hatalı, eksik ya da yanlış sunmasından kaynaklanan her türlü sorumluluk “Üye”ye aittir. Bununla birlikte sunulan bilgi ve belgelerin gerçek dışı veya yanıltıcı olduğunun tespiti halinde “Rekid” ilgili Üye'nin üyeliğini başkaca bir sebep göstermeksizin doğrudan sonlandırabilir.
- İlan/talep/işlem içeriğinde, yanlış ve yanıltıcı bilgiler ile ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler yer almamalıdır.
- İlan/talep/işlem içeriğinde, herhangi bir reklam unsuru ya da haksız rekabete yol açacak hiçbir ibare bulunmamalıdır.
- İlan/talep/işlem içeriğinde yer alan her türlü bilgi ve fotoğraf, ilgili ilana ait olmalıdır.
- İlan/talep/işlem, başka bir ilandan kısmen ya da tamamen kopyalanmış olmamalıdır. Güncel olmayan veya güncelliğini yitiren ilan/talep/işlem yayından kaldırılmalıdır. İlan/talep/işlem girişleri gayrimenkul sahibinin veya müşterinin onayı ile yapılmalıdır.
- Aynı gayrimenkul veya arayış ile ilgili sadece 1 adet giriş yapılabilir.
“Üye”nin bu kurallara uymaması durumunda “Rekid” veritabanında yer alan, ilgili bilgi, yazılı ve görsel içeriği ya da ilanı kısmen veya tamamen yayından kaldırma hakkına sahiptir. Aynı durumun ikinci kez tekrarlanması halinde “Rekid” üyeliği, Diker Bilişim tarafından iptal edilebilir.

8. “Üye”, "Rekid"de yayınladıkları her türlü bilgi, yazılı ve görsel içerikten sorumludur. “Üye” bu içeriklerin, hukuka aykırı olmayacağını ve üçüncü kişilerin kişilik ve telif haklarını ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde doğacak tazminattan sorumlu olacağını beyan kabul ve taahhüt eder.

9. “Üye” kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmayacağını, bu bilgi ve içeriklerin "Rekid" üzerinde yayınlanmasının veya yayına aldığı gayrimenkullerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu yayın ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hak veya yetkisi olduğunu; "Rekid" üzerinde paylaştığı tüm bilgilerin tam, güncel ve doğru olduğunu; Üye gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş ve gereken yasal ehliyete sahip olduğunu, tüzel kişi ise buna ilişkin gerekli yetkiye sahip olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

10. "Rekid" üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Diker Bilişim’e aittir. Üye; Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla “Rekid”in (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları üzerinde Diker Bilişim'in fikri mülkiyet hakkı bulunduğunu bildiğini kabul etmektedir.

11. “Rekid”;"Kullanıcı" ve “Üye” bilgileri ile “Kullanıcı” ve “Üye”ler tarafından yapılan paylaşımları, bilgileri ve verileri kısmen veya tamamen değiştirebilir, kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistik analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “Rekid” ayrıca; Kullanıcı ve Üye'nin IP adresi, ziyaret bilgisi, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, paylaşım içeriği, tarih ve saat gibi bilgilerini istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. “Rekid”in iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak ve benzeri nedenlerle Diker Bilişim'in iş birliği içinde olduğu firmalara, Kullanıcı ve Üye bilgileri ile “Rekid” tarafından elde edilen bilgi ve verileri tamamen veya kısmen aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı ve Üye bilgileri ile “Rekid” tarafından elde edilen bilgi ve verilerin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı ve Üye onay vermektedir.

12. Diker Bilişim, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Rekid” üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girer. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın veya “Üye”nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

13. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan doğan veya doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. İşbu "Kullanım Koşulları", Diker Bilişim tarafından “Rekid” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar ve “Üyeler” işbu “Kullanım Koşulları”nı ve bu koşullarda Diker Bilişim tarafından yapılan değişiklikleri “Rekid”ı kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.